ภาพรถสวย ๆ จากงาน Toyota Motorsport 2015  สนามที่ 2 จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม ...